Tot 2014 was Patricia facilitair manager en verantwoordelijk voor de facilitaire zaken van een aantal locaties. “Hulpmiddelen werden per locatie begroot en aangeschaft. Nadeel daarvan was dat iedere locatie directeur zelf middelen aanschafte en hierdoor een diversiteit aan middelen in omloop was bij verschillende leveranciers. Overkoepelend was er geen supervisie op de materialen.” Sinds 2014 werkt Patricia bij stafdiensten en is een van haar aandachtsgebieden een hulpmiddelendepot. “Er is destijds een nieuwe materiaalcommissie in het leven geroepen om toe te zien op de kwaliteit en uniformiteit van hulpmiddelen en is het hulpmiddelenbudget gecentraliseerd. De hulpmiddelen die niet in gebruik zijn, worden opgeslagen in depot bij MediReva Revalidatie. Daar worden ze gereinigd en gereedgemaakt voor hergebruik. MediReva onderhoudt en keurt al onze hulpmiddelen. Het aanvragen van hulpmiddelen wordt door bevoegde medewerkers via MediRevaNet geregeld. Voor mij is MediRevaNet ook een bron van managementinformatie omdat ik zie wat er per locatie uitstaat.”

Efficiënt en kostenbesparend
“Processen efficiënter inrichten is voor ons heel belangrijk. Zo hebben wij schoonmaakdienst Hago in huis. Momenteel hebben we een pilot met het reinigen van bedden bij cliëntwissels. Samen met MediReva Revalidatie hebben we criteria opgesteld waar de schoonmaak aan dient te voldoen. Zodra een bed gereinigd is, wordt dat in MediRevaNet geregistreerd. Hierdoor weten we precies welke bedden zijn gereinigd. Dit is van belang om het proces goed te kunnen borgen. Dat is voor ons niet alleen sneller, het bespaart ook geld als je weet dat er 1.000 en mutaties per jaar zijn. Daarnaast denken medewerkers van Revalidatie mee over praktische zaken zoals de po-spoelers die onlangs niet naar behoren functioneerden. Handig, want ze weten precies hoe het hier reilt en zeilt. Ik zie de mensen die hier over de vloer komen ook niet als leverancier, maar als medewerkers van ons.”