WLZ / GRZ Rolstoelpool

Rolstoelpoolsysteem (WLZ)
Via het rolstoelpoolsysteem wordt het doelmatig gebruik van rolstoelen binnen verpleeghuisinstellingen bevorderd. Als een van de leveranciers in de regio die een overeenkomst met het zorgkantoor hebben, verleent MediReva individueel aangepaste rolstoelen binnen zorginstellingen en voert, indien nodig, reparatie en onderhoud uit. Indien een cliënt een rolstoel nodig blijkt te hebben, kijkt de ergo- of fysiotherapeut samen met een adaptatieadviseur van MediReva welke rolstoel en eventuele aanpassingen de cliënt nodig heeft. Onze adaptatieadviseur kijkt onder andere naar de zithouding, de algemene dagelijkse levensverrichtingen en het algemeen functioneren van de cliënt. Daarna wordt door de zorgprofessional een rolstoel aangevraagd bij de depothouder. Het transport en de aanpassingen van de rolstoelen worden geheel door MediReva Revalidatie verzorgd.

Verhuur van individueel aangepaste rolstoelen (GRZ)
Voor cliënten in ziekenhuizen en revalidatiecentra verhuurt MediReva individueel aangepaste rolstoelen, waarbij onze dienstverlening wederom continu aanwezig is. Onze logistieke dienst verzorgt bijvoorbeeld het transport van de rolstoelen en onze adaptatieadviseurs verlenen desgewenst advies over het gebruik van de rolstoel. Wij vinden het belangrijk dat cliënten gemakkelijker kunnen bewegen, in de breedste zin van het woord. Daarom kunnen ziekenhuiscliënten hun rolstoel altijd bij zich houden zolang ze hem nodig hebben. Ook als ze gaan revalideren in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).