MediReva is door de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) erkend als medisch speciaalzaak. Ook onderschrijft en voldoen wij aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie (GMH).

Ook voldoet MediReva Revalidatie aan het keurmerk Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ). Het keurmerk GOZ borgt kwaliteit en veiligheid en maakt dat aantoonbaar. Hierdoor hebben zorginstellingen de zekerheid dat wij kwaliteit bieden op onze dienstverlening en het uitgevoerde onderhoud aan medische apparatuur.

MediReva heeft altijd gewerkt met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, met als uitgangspunt continue verbetering en borging van de kwaliteit. Het resultaat van deze constante inspanning is dat wij een ISO 9001-certificaat bezitten. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en zegt in feite dat we doen wat we zeggen en visa versa.