MediReva is door de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) erkend als medisch speciaalzaak. Ook onderschrijven en voldoen wij aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie (GMH).

MediReva heeft altijd gewerkt met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, met als uitgangspunt continue verbetering en borging van de kwaliteit. Het resultaat van deze constante inspanning is dat wij een ISO 9001-certificaat bezitten. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en zegt in feite dat we doen wat we zeggen en visa versa.

Daarnaast werkt MediReva Revalidatie volgens de richtlijnen van de MDR. De Medical Device Regulation schetst een vernieuwd kader voor de kwaliteit van medische hulpmiddelen, met als doel het waarborgen van de veiligheid bij gebruik. MediReva Revalidatie neemt hier haar verantwoordelijkheid in, om de veiligheid van onze klanten te waarborgen. Tot slot zijn wij lid van de brancheverenigingen Fmed (Federatie van Medische Technologiebedrijven) en Firevaned (branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening).