Keuring en onderhoud

Om het veilige gebruik van medische hulpmiddelen voor instellingen te borgen, voert MediReva een periodieke keuring en onderhoud uit. Daarbij inspecteren, keuren en onderhouden onze goed opgeleide monteurs jaarlijks alle medische hulpmiddelen bij instellingen, van krukken en nachtkastjes, tot bedden en patiëntentilliften. De keuring en onderhoud worden aan de hand van de service manuals van de fabrikant uitgevoerd.

Testen medische elektrische toestellen

Daarnaast kunnen instellingen zelf aangeven volgens welke andere normen de medische hulpmiddelen getoetst dienen te worden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een NEN7506 voor patiëntentilliften. De verplichte NEN-EN-IEC 62353 voor het testen van medische elektrische toestellen (voorheen bekend als NEN3140) kan ook door MediReva uitgevoerd worden.