De Zorgboog biedt aan alle generaties een breed pakket aan diensten en expertise in wonen, welzijn en zorg ter ondersteuning van hun kwaliteit van leven, met aandacht voor individuele behoeften. “Door deze diversiteit in zorg is het belangrijk dat we kunnen inspelen op diverse behoeften. Wij nemen daarom een breed pakket af bij MediReva. Sommige hulpmiddelen zijn eigendom van de Zorgboog, die worden onderhouden en gekeurd door MediReva. Als er middelen worden afgeschreven, dan kijken we samen naar nieuwe en verbeterde opties. Ook huren wij hulpmiddelen bij MediReva. Als we ze niet meer nodig hebben, dan gaan ze terug naar het depot en worden ze nagekeken, gereinigd en weer klaargemaakt voor gebruik. Op deze manier heb je op de afdelingen niet allemaal ‘kleine magazijntjes’, is de hygiëne geborgd en liggen hulpmiddelen niet nutteloos in een kast.”

Basis goed op orde
“We hebben met MediReva een contract voor vijf jaar. De afgelopen anderhalf jaar hebben we vooral processen op elkaar afgestemd door de hulpmiddelen te schouwen en over te nummeren. Die overstap is goed gegaan. Het was veel werk, maar ik kijk er positief op terug. Het is belangrijk om de basis goed op orde te brengen, dat is het investeren waard. Nu dat achter de rug is, kunnen we pas echt gaan bouwen. Elke twee weken heb ik samen met MediReva overleg op locatie, zodat we beiden precies weten wat er speelt en de lijnen kort blijven.”

Investeren in elkaar
“Het leuke van onze samenwerking is de investering in elkaar. We kijken samen naar eventuele knelpunten in de zorg en zoeken samen naar oplossingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwe hulpmiddelen eerst uitproberen en verzorgt MediReva hierover scholing en instructie. We gaan voor duidelijkheid en korte lijnen en dat is erg prettig in de zorgwereld.”