Op dinsdag 8 maart 2022 was eindelijk het moment daar: de sleuteloverdracht van de vijf elektrische duo-fietsen voor Stichting Pergamijn. Na maanden ontwikkelen en testen mocht Thijs, bewoner van de Zwaanweg, de eerste rit maken op hun nieuwe fiets.

Vanuit MediReva Revalidatie is Jos Lucassen nauw betrokken geweest bij het ontwikkeltraject. In samenwerking met fysiotherapeuten en de bewoners van Stichting Pergamijn is er goed gekeken naar de vereisten van elke fiets. Zo is elke fiets uiteindelijk net een beetje anders, om optimaal aan te sluiten op alle wensen en behoeften van de bewoners.

De fietsen zijn mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Pergamijn. Het duo-fiets project past heel goed binnen deze stichting aangezien deze zich inzet voor het bijeenbrengen, beheren en ter beschikking stellen van middelen voor activiteiten en producten met een collectief karakter. Het voornaamste doel is de directe bevordering van de kwaliteit van leven van cliënten van Stichting Pergamijn. Wij hebben zo’n vermoeden dat deze fietsen van grote meerwaarde zijn in het dagelijks leven van de cliënten, bewegen is immers heel gezond! En wat is er nu leuker dan dit samen te doen.