1. Wat is een privacyverklaring?

MediReva Revalidatie beschermt de privacy van klanten en cliënten. Privacybescherming betekent niet alleen dat de gegevens goed worden beveiligd maar ook dat jij als klant duidelijk inzicht hebt in wat MediReva Revalidatie met persoonsgegevens doet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

 • Wie is MediReva Revalidatie?
 • Welke gegevens gebruikt MediReva Revalidatie van mij?
 • Voor welke doeleinden gebruikt MediReva Revalidatie mijn gegevens?
 • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
 • Welke maatregelen heeft MediReva Revalidatie getroffen om gegevens te beschermen?
 • Hoelang bewaart MediReva Revalidatie gegevens?
 • Ik heb me bedacht. Wat kan ik nog terugdraaien?
 • Waar kan ik terecht met eventuele klachten of opmerkingen over privacy en MediReva Revalidatie?

Privacybescherming. Ons motto is eenvoudig. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

 1. Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van MediReva Revalidatie B.V.
Gevestigd aan de Giel Duijkersstraat 5, 6226 DD Maastricht.

MediReva Revalidatie B.V. is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens. MediReva Revalidatie heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen MediReva Revalidatie heeft getroffen om jouw gegevens en jouw privacy te beschermen.

Externe controles – MediReva Revalidatie laat jaarlijks controles uitvoeren door een extern bureau. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd (zeg wat je doet) ook door MediReva Revalidatie daadwerkelijk wordt gedaan (doe wat je zegt). Deze controles worden uitgevoerd door Privacy Connect B.V.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen zoals de koerier of de zorgverzekeraar. MediReva Revalidatie verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om de identiteit van de cliënt te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld de volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats of burgerservicenummer.

Medische gegevens – MediReva Revalidatie verwerkt enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om hulpmiddelen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt.

Orders – MediReva Revalidatie houdt bij welke producten of diensten zijn afgenomen.

Gegevens zorgverzekeraar – MediReva Revalidatie houdt bij bij welke zorgverzekeraar de cliënt verzekerd is.

Financiële gegevens – MediReva Revalidatie verwerkt financiële gegevens van de cliënt indien hij of zij ervoor kiest zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. In dergelijke gevallen ontvang de cliënt een factuur van MediReva Revalidatie.

MediReva Revalidatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar nadat de laatste bestelling is geplaatst/ontvangen.

 1. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

MediReva Revalidatie verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die jij met MediReva Revalidatie of met een voorschrijver (instantie die jou naar MediReva Revalidatie heeft doorgestuurd) bent aangegaan. Houd er rekening mee dat het ontvangen van zorg of het bestellen van hulpmiddelen wordt gezien als een mondelinge overeenkomst.

De persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt 3, worden door MediReva Revalidatie enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – MediReva Revalidatie hecht er belang aan dat de cliënt het hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij zijn of haar situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de cliënt maakt MediReva Revalidatie gebruik van zijn of haar persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat het gebruikt zo goed mogelijk zijn werk doet. MediReva Revalidatie verwerkt persoonsgegevens om samen met jou vast te stellen of een hulpmiddel voldoet aan de wensen van de cliënt. Dit kan plaats vinden op basis van telefonische ondersteuning maar het kan ook voorkomen dat een bezoek bij jou op locatie van een technisch medewerker of dat jij MediReva Revalidatie bezoekt.

Levering van jouw hulpmiddelen – De medische hulpmiddelen worden in de meeste gevallen door de koeriersdienst van MediReva bezorgd. In enkele gevallen kan het hulpmiddel door derde partij , waarmee MediReva samenwerkt, worden bezorgd. MediReva Revalidatie gebruikt de persoonsgegevens van de cliënt om de bestelling zo spoedig mogelijk op het correcte adres te bezorgen en indien gewenst de aanvragen te informeren over de status van de bestelling.

Service en aanpassingen – Indien je een technisch hulpmiddel van MediReva Revalidatie gebruikt kan het zijn dat het hulpmiddel van tijd tot tijd een servicebeurt nodig heeft. Ook kan het voorkomen dat de situatie verandert waardoor een hulpmiddel dient te worden aangepast. MediReva Revalidatie houdt bij welk onderhoud en welke aanpassingen aan het hulpmiddel zijn of worden doorgevoerd.

Het verstrekken van informatie – Altijd handig en soms noodzakelijk. Van tijd tot tijd stuurt MediReva Revalidatie jou informatie over haar producten en de organisatie. Bij het eerste contact met MediReva Revalidatie wordt gevraagd welke informatie je wel of niet wilt ontvangen. Jij kunt je altijd afmelden voor informatieve e-mails door op “unsubscribe” te klikken. Indien jij je wilt afmelden voor schriftelijke informatie dan kun je altijd contact opnemen met de MediReva Revalidatie klantenservice: 043-6049222.

Declareren bij de Zorgverzekeraar – Indien de declaratie van de hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via MediReva Revalidatie verloopt stelt MediReva Revalidatie de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien de cliënt zelf declareert hij of zij ook verplicht heeft deze gegevens te verstrekken via de instelling, al dan niet rechtstreeks.

 1. Met wie delen wij jouw gegevens?

Voorschrijvers – Jij bent natuurlijk niet zomaar bij MediReva Revalidatie terecht gekomen. Vaak ben je doorverwezen door een arts of een zorginstelling. Het is natuurlijk belangrijk dat de voorschrijver op de hoogte wordt gehouden of het gebruik van het hulpmiddel het gewenste resultaat heeft en of er eventueel complicaties optreden. In dit kader kan het zijn dat MediReva Revalidatie persoonsgegevens terugkoppelt naar de betreffende voorschrijver.

Zorgverzekeraars – Indien de declaratie van de hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via MediReva Revalidatie verloopt stelt MediReva Revalidatie de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien de cliënt zelf declareert hij of zij ook verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Leveranciers – MediReva Revalidatie deelt gegevens van de cliënt nooit met leveranciers van medische hulpmiddelen, tenzij hij of zij snel een hulpmiddel nodig hebt dat in het depot of bij MediReva Revalidatie niet op voorraad is. In dat geval kan er voor gekozen worden dat het hulpmiddel direct vanuit de leverancier wordt bezorgd aan jouw adres.

Leveranciers gebruiken de persoonsgegevens enkel voor het sturen van hulpmiddelen, nooit voor het sturen van reclame of andere doeleinden. In dergelijke gevallen worden alleen de NAW-gegevens gedeeld.

Koerierbedrijven – Voor het bezorgen van jouw bestelling maakt MediReva Revalidatie in enkele gevallen gebruik van PostNL en koerierbedrijven. Met deze bedrijven worden enkel de naam en adresgegevens gedeeld. Indien is aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden over de status van de bestelling via “track & trace” (online bijhouden waar het pakket zich bevindt) wordt hiertoe ook het e-mailadres gedeeld.

 1. Hoe beschermen wij gegevens en de privacy van cliënten?

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen heeft MediReva Revalidatie een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen MediReva Revalidatie worden ingezet bij het verwerken van persoonsgegevens zijn zo ingericht dat de privacy van de cliënt optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle medewerkers die binnen MediReva Revalidatie persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met de gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen jouw begrip – Om de privacy van de cliënt te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien jij contact namens de cliënt met ons opneemt controleren wij jouw identiteit, als ook die van de identiteit van de cliënt zelf. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij jou een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – MediReva Revalidatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt voor MediReva Revalidatie een termijn van 10 jaar nadat de laatste bestelling is geplaatst. Na deze termijn worden de klantgegevens uit de systemen van MediReva Revalidatie verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van de gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor de cliënt of uw organisatie zou kunnen hebben nemen we ook direct met de juiste betrokkenen contact op.

Externe controles – MediReva Revalidatie laat jaarlijks controles uitvoeren door een extern bureau. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd ook door MediReva Revalidatie daadwerkelijk wordt gedaan.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die MediReva Revalidatie heeft genomen om jouw gegevens en jouw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht jij het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

 1. Gebruik maken van jouw rechten?

Recht op inzage: De cliënt heeft het recht om op te vragen welke gegevens MediReva Revalidatie van jou heeft opgeslagen. De cliënt dient zijn of haar aanvraag schriftelijk te doen of via e-mail:

Schriftelijk: MediReva Revalidatie
Afdeling Klantenservice
Giel Duijkersstraat 5
6226 DD Maastricht
E-mail: mijnprivacy@MediReva.nl

MediReva Revalidatie stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar de aanvrager toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. MediReva Revalidatie brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die MediReva Revalidatie toestuurt kun de cliënt aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd. Er dient dus altijd eerst een verzoek tot inzage verstuurd te worden.

Recht op verwijderen: Ook kun de cliënt aangeven dat MediReva Revalidatie de gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet hij of zij er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de MediReva Revalidatie klantenservice, nummer 043-6049222. Onze privacy professionals staan jou altijd graag te woord.

 1. Bij wie kun je terecht met vragen over privacy?
Schriftelijk: MediReva Revalidatie
Afdeling Klantenservice
Giel Duijkersstraat 5
6226 DD Maastricht
E-mail: mijnprivacy@MediReva.nl
Telefonisch: 043-6049222
   

(Beide nummers zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur)

 1. Bij wie kun je terecht met klachten over hoe MediReva Revalidatie met jouw privacy omgaat?

Heb je klachten over MediReva Revalidatie met de persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Lennart Waelen – Functionaris voor de Gegevensbescherming MediReva Revalidatie

Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per 1 december 2017. Het kan zijn dat MediReva Revalidatie deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook MediReva Revalidatie als organisatie.

MediReva Revalidatie raadt jou dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacybeleid. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de MediReva Revalidatie website is geplaatst.