Op 26 mei is officieel de nieuwe Medical Device Regulation (MDR) van kracht gegaan. De MDR heeft veel impact op de hulpmiddelenzorg in Nederland. Uiteraard voldoet MediReva Revalidatie aan deze nieuwe wetgeving en ondersteunen wij waar nodig onze klanten en partners in het naleven hiervan. De wetgeving heeft betrekking op de productie, levering en gebruik van medische hulpmiddelen en beoogt veiligheid, transparantie en traceerbaarheid binnen de hulpmiddelenbranche. Hierbij staat de gezondheid van de cliënt en het goed gebruik van het hulpmiddel centraal.

Onze branchevereniging Firevaned heeft een video en een informatieblad gepubliceerd wat de MDR voor jou en je organisatie kan gaan betekenen.

Als je vragen hebt met betrekking tot MDR, dan kun je altijd contact opnemen met ons.